Please select your language:
Cymraeg
building
Amdanom ni

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau y Memo. Rydym yn Sefydliad Elusennol Corfforedig Cofrestredig, felly mae eich cefnogaeth chi yn bwysig i ni.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gymryd rhan, i gael y profiad ac i fwynhau yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

Entrance
Amdanom ni

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau y Memo. Rydym yn Sefydliad Elusennol Corfforedig Cofrestredig, felly mae eich cefnogaeth chi yn bwysig i ni.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gymryd rhan, i gael y profiad ac i fwynhau yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

About Us 1
Amdanom ni

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau y Memo. Rydym yn Sefydliad Elusennol Corfforedig Cofrestredig, felly mae eich cefnogaeth chi yn bwysig i ni.

We look forward to welcoming you to participate, experience and enjoy what we have on offer. .

We’d love to tell you all about what happens here…

Mae ein canolfan hyfryd wedi’i lleoli yng nghanol y Barri. Gan mai ni yw’r lleoliad aml-gelfyddyd mwyaf ym Mro Morgannwg, credwn ein bod yn fwy na theatr â sinema ddigidol 4K, rydym yn ganolfan hanfodol sy’n agored i bawb yn ein cymuned leol ac i’r rhai y tu hwnt.

Fe’n hadnabyddir fel lle cyfeillgar a hygyrch, lle i ddod i weld sioeau a ffilmiau, i archwilio treftadaeth leol, i fod yn greadigol, i gael profiad, i gymryd rhan, i gynhyrchu, i ddathlu, i weithio, ac yn bwysicaf oll, i ymlacio a mwynhau.

Mae ein canolfan yn cynnwys – theatr fawr â lle i 856 o bobl eistedd, (1300 ar gyfer cyngerdd sefyll), dwy ystafell aml-ddiben fawr sydd â lle i gynulleidfaoedd o 200 a 100, ac ystafelloedd llai, ystafelloedd cymdeithasol a bariau / caffi sy’n ategu ein rhaglen a’n gweithgarwch llogi.

Rydym ni’n cyflwyno cwmnïau theatr teithio proffesiynol, cerddoriaeth fyw, sinema, dawns, a chomedi ac yn cynnal llawer o ddigwyddiadau theatr amatur a chymunedol. Ochr yn ochr â’n rhaglen adloniant, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig rhaglen logi a chymunedol amrywiol a difyr.

Dyma ychydig o ffeithiau!

  • Rydym yn Sefydliad Elusennol Corfforedig Cofrestredig annibynnol
  • Defnyddir yr holl incwm yr ydym yn ei ennill i gefnogi’r ganolfan a’i rhaglen helaeth
  • Rydym yn croesawu dros 100,000 o ymwelwyr i’r adeilad bob blwyddyn
  • Rydym yn cynhyrchu bron i 65% o’n hincwm o’r hyn yr ydym yn ei werthu drwy’r swyddfa docynnau a’r bar, gwaith codi arian a’n gwasanaeth llogi adnoddau a chyfleusterau
  • Rydym yn ysbrydoli’r gymuned leol i fod yn greadigol ac mae dros 20,000 o blant yn cymryd rhan yn ein sioeau a’n prosiectau bob blwyddyn

All of this helps us achieve our mission to be THE venue for arts, entertainment and creativity in the Vale of Glamorgan.

Mae cefnogaeth barhaus ein harianwyr, y gymuned leol a’r rhai o ymhellach i ffwrdd yn hanfodol i’n datblygiad a’n llwyddiant parhaus.

Cyfrannwch

cyWelsh
Left Menu Icon