Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg
Best Of Queen 2021 LANDSCAPE A4 72dpi
We are thrilled to be finally opening our doors for live events!

In line with recent Welsh Government guidance, the Memo will proceed with our Autumn programme as scheduled.
With that in mind, we wanted to update audiences on how we are going to operate moving forward.

More Info
two volunteers stand either side of the large Memo sign outside the building. They are wearing their Memo Volunteer tshirts and are both beaming. In the foreground are the bushes and grass at the front of the Memo and behind the large sign is the front of the building with its large windows and red brick.
Volunteer with us

Volunteers play a vital role at Memo Arts Centre. They help to deliver fabulous projects and services, both in the venue and out in the community.

Mwy
Oye Santana Image Full Update Banner
Oye Santana
Archebu Nawr
PHOTO 2021 06 10 13 36 42 (2)
Memo Starlings
Mwy
CarpentersExperience1130x500pix
The Carpenters Experience
Archebu Nawr
Book Just Image 1280x800
Book Club
Read More
Celfyddydau, creadigrwydd ac ymgysylltu cymunedol yn y Fro

In line with Welsh Government guidelines, the Memo Arts Centre is closed until further notice.
We look forward to welcoming you back when we are able to re-open. In the meantime, we have transferred some projects on-line and will continue to share more.
We thank you, with your support we can continue to operate and secure the Memo’s future. Please keep checking back for updates, follow us on social media and join our mailing list.

Hello Shwmae

Pan fyddwch yn ymweld

Rydym wedi rhoi mesurau newydd ar waith i sicrhau diogelwch, cysur a mwynhad i’n holl ymwelwyr. Mae ein gwybodaeth ddiogelwch COVID ar gael yma. 

Agorodd ein rhaglen logi ar gyfer gweithgarwch a ganiateir ym mis Medi ac ail-lansiwyd ein rhaglen sinema ym mis Tachwedd.

Er bod ein Swyddfa Docynnau a’n Derbynfa yn dal i fod ar gau i ymwelwyr ar y safle, gellir cysylltu â’n tîm drwy ebost neu drwy adael neges ffôn ar 01446 400111.

Beth Sydd Ymlaen

Cadwch yn gyfredol â’n holl gynlluniau ar gyfer yr hyn sy’n digwydd yn y Memo trwy danysgrifio i’n cylchlythyr digidol, tanysgrifiwch yma

Diolch yn fawr

Rydym yn ddiolchgar dros ben am y cymorth parhaus yr ydym wedi ei gael gan ein holl arianwyr a darparwyr grantiau, yn enwedig Cyngor Tref y Barri, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bro Morgannwg, Canolfan Ffilm Cymru ac am yr holl negeseuon hyfryd o gefnogaeth gan ein cynulleidfaoedd a’n cymuned anhygoel.

Gyda’ch cefnogaeth chi, a thrwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn ffyddiog y bydd pob un ohonom yn dod allan o’r argyfwng presennol hwn yn gryfach ac yn fwy cysylltiedig nag erioed. 

Cefnogwch ein dyfodol

Rydym yn elusen gofrestredig ac mae dros 65% o’n trosiant yn cael ei ennill trwy ddigwyddiadau byw, sinema, llogi ystafelloedd ac incwm y Bar Caffi.

Rhowch beth bynnag y gallwch i’n helpu i barhau’r gwaith hanfodol hwn. Neu, gallwch ein helpu trwy roi unrhyw docynnau ar gyfer digwyddiadau a ohiriwyd trwy beidio â gofyn am ad-daliad

Bydd pob ceiniog neu bunt yn cael ei defnyddio i sicrhau ein dyfodol

Cyfrannwch
cyWelsh
Left Menu Icon