Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg
PHOTO 2021 06 10 13 36 42 (2)
Memo Starlings
Mwy
Dream Horse A
Dream Horse (PG)
Archebu Nawr
ITH 062419 0710.dng
In The Heights (12A)
Archebu Nawr
Book Just Image 1280x800
Book Club
Read More
Celfyddydau, creadigrwydd ac ymgysylltu cymunedol yn y Fro

In line with Welsh Government guidelines, the Memo Arts Centre is closed until further notice.
We look forward to welcoming you back when we are able to re-open. In the meantime, we have transferred some projects on-line and will continue to share more.
We thank you, with your support we can continue to operate and secure the Memo’s future. Please keep checking back for updates, follow us on social media and join our mailing list.

Hello Shwmae

Pan fyddwch yn ymweld

Rydym wedi rhoi mesurau newydd ar waith i sicrhau diogelwch, cysur a mwynhad i’n holl ymwelwyr. Mae ein gwybodaeth ddiogelwch COVID ar gael yma. 

Agorodd ein rhaglen logi ar gyfer gweithgarwch a ganiateir ym mis Medi ac ail-lansiwyd ein rhaglen sinema ym mis Tachwedd.

Er bod ein Swyddfa Docynnau a’n Derbynfa yn dal i fod ar gau i ymwelwyr ar y safle, gellir cysylltu â’n tîm drwy ebost neu drwy adael neges ffôn ar 01446 400111.

Beth Sydd Ymlaen

Cadwch yn gyfredol â’n holl gynlluniau ar gyfer yr hyn sy’n digwydd yn y Memo trwy danysgrifio i’n cylchlythyr digidol, tanysgrifiwch yma

Diolch yn fawr

Rydym yn ddiolchgar dros ben am y cymorth parhaus yr ydym wedi ei gael gan ein holl arianwyr a darparwyr grantiau, yn enwedig Cyngor Tref y Barri, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bro Morgannwg, Canolfan Ffilm Cymru ac am yr holl negeseuon hyfryd o gefnogaeth gan ein cynulleidfaoedd a’n cymuned anhygoel.

Gyda’ch cefnogaeth chi, a thrwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn ffyddiog y bydd pob un ohonom yn dod allan o’r argyfwng presennol hwn yn gryfach ac yn fwy cysylltiedig nag erioed. 

Cefnogwch ein dyfodol

Rydym yn elusen gofrestredig ac mae dros 65% o’n trosiant yn cael ei ennill trwy ddigwyddiadau byw, sinema, llogi ystafelloedd ac incwm y Bar Caffi.

Rhowch beth bynnag y gallwch i’n helpu i barhau’r gwaith hanfodol hwn. Neu, gallwch ein helpu trwy roi unrhyw docynnau ar gyfer digwyddiadau a ohiriwyd trwy beidio â gofyn am ad-daliad

Bydd pob ceiniog neu bunt yn cael ei defnyddio i sicrhau ein dyfodol

Cyfrannwch
cyWelsh
Left Menu Icon