Please select your language:
Cymraeg

Support the Memo

As a registered charity, we rely on project funding and vital support from our visitors, audiences and businesses. Without you, the breadth of work in our venue and impact on communities would not be possible.

62% of our income comes from our community visiting our venue, ticket sales, hires and donations.

As budgets are reduced and focus on statutory services, funding is not guaranteed for the future.  Like all non-profit charities, we need our support to continue to thrive and make wonderful things happen for our community in Barry and and the Vale.

Mae llawer o ffyrdd eraill ar gael i chi ein cynorthwyo i wneud ein gwaith.

You can help us continue to bring the best of cinema, live events and participation to the area by:

  • Ymweld â’r bar a’r caffi cyn sesiynau sgrinio ffilmiau a digwyddiadau
  • Os ydych chi wedi mwynhau eich hun yma, rhannwch eich profiad a dywedwch wrth bobl eraill am ein ffilmiau a’n digwyddiadau byw
  • Ymuno â’n E-Restr – mae negeseuon drwy’r post yn ddrud ac yn defnyddio llawer o bapur
  • Cymryd ychydig funudau i lenwi ffurflenni adborth am ddigwyddiadau i’n helpu i wella ein gwasanaeth
  • Rhoi o’ch amser i ni a’n helpu drwy wirfoddoli
  • Noddi digwyddiad yn y ganolfan gelfyddydau ac elwa ar rywfaint o gyhoeddusrwydd rhad ac am ddim i’ch busnes. (Cyfleoedd newydd ar gael, anfonwch e-bost i boxoffice@memoartscentre.co.uk i gael mwy o wybodaeth)

Rhowch nawr

You can also make a donation whilst buying tickets on our website. We don’t charge any booking fees when you book your tickets with us, by leaving a voluntary donation your vital contribution will help us continue providing high quality cinema and live events in our local community.

 

A wyddech chi fod pob ceiniog a enillir yn y Memo yn mynd yn ôl i mewn i’r sefydliad, trwy gynnal a gwella ein cyfleusterau a’n gwasanaethau gan wneud profiad a mwynhad ein cwsmeriaid yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud?

Os gallwch chi chwarae rhan yn ein datblygiad a’n prosiectau trwy roi pa bynnag gymorth yr ydych yn teimlo y gallwch, ni waeth pa mor fach, gallwn eich sicrhau y bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth.

Donate to us at no cost to you

We realise that times are hard, but Easyfundraising is a completely free way to donate to the Memo. Click on Shop now and raise and many retailers will make a small donation to us while you’re shopping online.

Gyda’ch cefnogaeth barhaus, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd y Memo yn dal i fod yma i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau.

Diolch am eich cefnogaeth!

cyWelsh
Left Menu Icon