Please select your language:
Cymraeg

Cynaliadwyedd

Mae Canolfan Gelfyddydau y Memo yn cydnabod pwysigrwydd ymwreiddio cynaliadwyedd yn ei harferion ac mae’n ymrwymedig i hybu cynaliadwyedd.

Rheoli Gwastraff 

The venue is equipped with recycling bins for the collection of paper, cardboard, glass, cans, plastics and food for recycling. Specialist recycling is carried out in respect of electrical or electronic equipment, including batteries, printer & toner cartridges, light bulbs and fluorescent tubes.

Ynni 

Rydym wedi gosod goleuadau effeithlon o ran ynni lle bynnag y bo hynny’n bosibl, gan leihau ein hôl-troed carbon yn sylweddol.

Caffael 

Rydym yn cael gafael ar gyflenwadau gweithredol yn lleol pryd bynnag y bo hynny’n bosibl ac yn ceisio prynu gan gwmnïau lleol llai – gan leihau allyriadau o gludiant.


Memo Arts Centre Environmental Policy Updated March 2024

Mae Canolfan Gelfyddydau y Memo yn lle dynamig ar gyfer; gweld dramâu byw, sinema a digwyddiadau cymunedol, yn ogystal â chymryd rhan yn y celfyddydau, ac fe’i defnyddir yn eang i gynnal digwyddiadau cysylltiedig â gwaith a dathliadau preifat. Rydym yn ymroddedig i leihau ein heffaith amgylcheddol, ac yn ymdrechu i gynyddu ein hymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol, trwy arbed ynni, lleihau gwastraff ac ailgylchu.

Mae ein Polisi Amgylcheddol yn elfen flaenllaw yn ein holl weithrediadau; o gaffael cyffredinol i ddefnyddio ynni. Rydym yn gweithio tuag at ostwng ein heffaith amgylcheddol ymhellach ac wedi nodi’r meysydd yr hoffem eu gwella. Rydym eisoes wedi cyflawni llawer iawn, ond yn cydnabod bod gwaith i’w wneud.

Our Past Achievements
• A reduction in waste sent to landfill. This was achieved by introducing glass, plastic, cardboard and paper centre-wide recycling
• Energy saving achieved by; procurement, engaging staff in practices of switching off lights in empty rooms, cladding draughty windows in our stairwells and basement rooms, we also amended our visiting companies load-in procedures to limit the time that outside doors are left open during show get-ins and outs
• Building improvements included a new roof with improved heat retention, new double glazed ceiling windows along with new thermal lowered ceilings and new LED lighting, have all helped to
reduce the energy consumption in the Bedwas Hall, offices and catering kitchen.
• Improved pipework and reduced PIR urinal sensors on our water system have reduced water usage
• Recycled projector room generated hot air via the air handling unit is sent to heat the stairwell.
• Improvements to building lighting; including external LED lighting in the two access routes (moving from halogen lighting)
• Assigning responsibility for environmental performance to a Facilities role and collaborating with other venues to share best practice
• Environmentally sound office supplies procurement

Future Plans
• Ensuring new staff are aware of our environmental policy through induction processes.
• Monitoring of our carbon footprint with a view to continued energy reduction.
• A further reduction in waste sent to landfill, and an increase in our recycling.
• Installing 2 hand dryers into the toilet facilities and removing the hand towels
• Installing new PIR sensors and Led lighting into all our toilet facilities to reduced energy consumption
• Installing into our toilet facilities heated water tap mixer control to protect children from scolding and reduce energy consumption
• Small, but widespread changes to our plant and facilities to provide better energy efficiency savings. For example, foil behind radiators, more comprehensive pipe lagging, and incremental
swapping out of higher wattage light bulbs and florescent tubes for more efficient types.
• Continued identification of small gaps and cracks near window and door surrounds to remove drafts and heat loss.
• Continue to develop a network which can look at sharing knowledge and resources.
• Continue to programme work which raises awareness of our environment.

Embedding our Policy within the organisation:
As an organisation we must take responsibility for our consumption, waste and procurement.

Mae’r cyfrifoldeb dros reoli pob un o’r rhain yn dechrau gyda’n staff, yn cael ei gefnogi gan ein rheolwyr a’n hymddiriedolwyr, ac yn weledol i’n defnyddwyr. Yn anad dim, dylai’r manteision gwirioneddol iawn i ni o ‘droi’n wyrdd’ fod er mwyn yr amgylchedd, yn fyd-eang ac yn lleol.

Dylem weld ein hunain fel esiampl amlwg o arfer da o’r hyn y gellir ei wneud i gyfyngu ar lygredd, i arbed ynni ac i ailgylchu. Dylai’r holl ymwelwyr a’r holl staff allu teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu â’n rhaglen amgylcheddol, yn yr un ffordd ag y maen nhw’n ei wneud gyda’n rhaglenni, a hynny gyda llawn cymaint o uniondeb.

Find out more about the Memo's development

 

 

 

Check out Memo’s redevelopment plan for ‘Shaping Up’.

cyWelsh
Left Menu Icon