Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg

Cyfleoedd am Swydd

Swyddi yn y Memo

Mae tîm y Memo yn cynnwys cyflogeion llawn amser, rhan-amser a dros dro. Pan fydd swydd ar gael, bydd yn cael ei hysbysebu ar y dudalen hon ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, felly cymerwch olwg yn rheolaidd.

Cyn i chi wneud cais, cymerwch amser i ddarllen yr adrannau Amdanom Ni  ar ein gwefan i ddarganfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Mae’n rhaid i bob cais gael ei dderbyn erbyn y dyddiad a’r amser cau a nodir.

Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau i recruitment@memoartscentre.co.uk.

Nod Canolfan Gelfyddydau y Memo yw bod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

 

The cafe bar at the Memo with empty, modern bistro style table and chairs in the foreground. Fairy light hang above the bar area. The bar is empty, waiting for new staff. Large words overlay the image saying "We are hiring"

Dewch i ymuno â thîm y Memo.

 

Current Vacancies

Cafe/Bar Staff (currently closed)

Ymunwch â thîm caffi/bar y Memo a helpwch ni i roi croeso ardderchog i’n gwesteion.

Mae agwedd aeddfed, natur gyfeillgar a dawn lletygarwch naturiol yn hanfodol. Rydym yn chwilio am bobl hyderus a dibynadwy sydd â phrofiad blaenorol mewn swyddi tebyg.

Bydd gan yr ymgeiswyr delfrydol ar gyfer ymuno â Staff Bar y Memo agwedd egwyddorol iawn tuag at eu gwaith

I wneud cais, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol i recruitment@memoartscentre.co.uk.


 

Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag eraill ar hyn o bryd

 

Dal i fod â diddordeb mewn bod yn rhan o’n tîm? Efallai yr hoffech wirfoddoli. Darganfyddwch fwy yma

cyWelsh
Left Menu Icon