Please select your language:
Cymraeg

Sut yr ydym yn Trefnu’r Rhaglen

Dod â chynhyrchiad atom ni

Rydym yn hyrwyddo rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau byw a sinema ac yn croesawu cynyrchiadau teithio.

Mae ein rhaglen yn cynnwys amrywiaeth eang gan gynnwys cerddoriaeth, comedi, drama, dawns, opera a sioeau cerdd. Yn gyffredinol, rydym yn trefnu ein digwyddiadau byw o leiaf 9-12 mis ymlaen llaw i ganiatáu digon o amser i hysbysebu’r sioe yn briodol.

If you are interested in bringing a professional touring production to the Memo, please contact: enquiries@memoartscentre.co.uk

Creu gyda ni

Mae Canolfan Gelfyddydau y Memo yn weithredol o ran cyd-gynhyrchu, creu cysylltiadau a phartneru mewn prosiectau untro a hirdymor ac yn gweithio gyda nifer o grwpiau, cwmnïau ac unigolion.

Ein nod bob amser yw cychwyn sgyrsiau creadigol gyda phobl greadigol ac artistiaid er mwyn datblygu cysylltiadau sy’n arwain at breswyliadau a datblygiad gwaith newydd.

Anaml y byddwn yn gwahodd artist i fanteisio ar breswyliad ar sail cynnig yn unig, hyd yn oed os bydd yn dod gyda DVD neu ddeunyddiau eraill. Rydym yn hoffi gweld gwaith artistiaid yn fyw a datblygu perthynas â nhw dros gyfnod o amser, gan wneud yn siŵr bod yr artist a’r cynhyrchydd yn gweddu’n dda i’w gilydd.

Os hoffech wneud cynnig i ni am breswyliad neu i weithio mewn partneriaeth â ni, ysgrifennwch atom gan ddweud wrthym:

  1. Am eich cwmni a/neu eich gwaith
  2. Pa un a oes gennych brosiect penodol yr hoffech ei ddatblygu ac, os felly, dywedwch ychydig amdano (uchafrif o 500 o eiriau)
  3. Pam yr ydych yn teimlo mai Canolfan Gelfyddydau y Memo yw’r lle iawn i chi

Byddwn yn ystyried pob datganiad o ddiddordeb ac yn trefnu cyfarfod os byddwn ni o’r farn fod eich prosiect yn rhywbeth y gellid ei ddatblygu yma.

Darllenwch fwy yma

Gwnewch ymholiad am ein llogi ar gyfer eich sioe yma

cyWelsh
Left Menu Icon