Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg

Gwybodaeth am Docynnau

Archebu ar-lein

It’s easy to book your tickets on our website. Simply head over to the What’s On page to find your show and select ‘Book’. Tickets will be issued as E-Tickets directly to your email.

Archebu dros y ffôn neu’n bersonol

You can book your tickets by popping in to our Box Office or calling us on 01446 738622. An answer machine service is in operation during out of office hours, and when the Box Office is busy.

Box Office and Reception are open to the public at these times on the phone or in person:

Monday 9am – 3pm phone

Tuesday 9am – 3pm phone and 10am – 3pm in person

Wednesday 9am – 3pm phone and 10am – 3pm in person

Thursday 9am – 3pm phone and 10am – 3pm in person

Friday 9am – 3pm phone

Gostyngiadau a Chonsesiynau

Mae gostyngiadau a chonsesiynau i bobl dros 60 oed, o dan 16 oed, ac i bobl ag anableddau, ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau.

Mae gan y rhai sydd â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim ar gyfer cynorthwy-ydd personol neu ofalwr. I wirio a ydych chi, neu’r sawl yr ydych yn gofalu amdano, yn gymwys, ewch i Hynt a gwnewch gais ar-lein. Neu, cewch alw yn y Swyddfa Docynnau i gael ffurflen gais.

Telerau ac Amodau Tocynnau

View Memo Ticket Terms And Conditions here.

Talebau Rhodd

Mae ein talebau rhodd yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur: pen-blwydd, pen-blwydd priodas, priodas neu anrheg Nadolig neu i ddweud diolch wrth ffrind.

Ceir defnyddio ein Talebau Rhodd i brynu tocynnau ffilm, darllediadau a digwyddiadau byw yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo. Prynwch Dalebau Rhodd yma.

Ticket amendments

If you want to change your current tickets there will be a charge of £2 for each amendment.

Ad-daliadau a Chyfnewid

Mae’n ddrwg gennym na ellir cyfnewid nac ad-dalu tocynnau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo. Yn yr achos annhebygol o ganslo, bydd y pris ar wyneb y tocyn yn cael ei ad-dalu neu ei gyfnewid.

Polisi Hwyrddyfodiaid

Bydd hwyrddyfodiaid yn cael mynd i mewn pan fydd saib neu egwyl addas. Efallai y gwrthodir mynediad i hwyrddyfodiaid ar gyfer rhai sioeau.

Unrhyw Gwestiynau? 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, ffoniwch ni ar 01446 738622, neu anfonwch e-bost atom yn boxoffice@barrymemo.co.uk

cyWelsh
Left Menu Icon