Please select your language:
English

Twm Siôn Cati

Twm Siôn Cati
Twm Siôn Cati

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed….sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn Cati

Yn y cynhyrchiad lwyddiannus yma mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal!

—-

When the night is long and the wind is howling, the trees creak and the leaves whirling, on some desolate roads in Wales, if you listen hard enough the sound of horses hooves can be heard…the sound of the famous highwayman Twm Siôn Cati. 

Twm’s story comes alive in a production that takes you on a trip to the dangerous times of the 16th century with songs, sword fighting and laughter. With the National Eisteddfod coming to Tregaron in the summer, what better time to hear the story of one of the area’s most iconic characters!

 

TOCYNNAU: £7.00, athrawon am ddim  TICKETS: £7.00, teachers go free

Addas i blant 7+ oed Suitable for ages 7+

All showings have now passed for this event

Take a look at our other events here

Box Office:
01446 738622

en_GBEnglish
Left Menu Icon