Please select your language:
Cymraeg

Allgymorth

29186764 2012938115590464 4720635178219732992 N

Darperir rhaglen allgymorth ac addysg Canolfan Gelfyddydau y Memo yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r rhaglen yn datblygu cysylltiadau, gan ddenu pobl ifanc a chysylltu ag ysgolion a grwpiau cymunedol yn y Barri, dalgylch y Fro, ac ysgolion o Gaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae cyllid yn y gorffennol gan Ffilm Cymru wedi cefnogi ein ffilmiau arbenigol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Mae grantiau wedi galluogi’r Memo i gynnig cyfleoedd ychwanegol ar gyfer ymgysylltu addysgol a chyfranogol, a sinema wedi’i noddi fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc, ochr yn ochr â sesiynau sgrinio ychwanegol i gefnogi anghenion y cwricwlwm.

 

For more of our work check out our social media

Some of our recent outreach
cyWelsh
Left Menu Icon