Please select your language:
Cymraeg

Nawdd

sponsor

Cefnogi’r Memo yw’r cyfle delfrydol i’ch busnes arddangos darpariaeth eich polisi Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn ogystal â chyfoethogi’r gymuned a rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cwsmeriaid.

Canolfan Gelfyddydau y Memo yw’r ganolfan gelfyddydau fwyaf blaenllaw yn y Barri ac mae’n chwarae rhan annatod yn y gwaith o gynnig gwahanol gyfleoedd i gymunedau lleol ymgysylltu â’r celfyddydau.

Dim ond rhan o’r hyn sydd gennym i’w gynnig yw ein digwyddiadau byw y mae’n rhaid eu gweld, ein rhaglen ffilmiau ardderchog a’n gwaith cymryd rhan; y tu ôl i’r llenni, rydym yn cyflwyno prosiectau allgymorth cymunedol hanfodol sy’n gwella’r gymuned leol. Dim ond gyda’ch cymorth a’ch cefnogaeth chi y gallwn ni barhau i wneud hyn.

Fel busnes, byddwch yn awyddus i weld cyfradd adenillion fesuradwy o’ch buddsoddiad, felly yn ogystal â’r manteision cymdeithasol y cyfeirir atynt uchod, bydd cyfle i chi gynyddu ymwybyddiaeth o’ch brand ymhlith ein cwsmeriaid, i godi eich proffil yn yr amgylchedd busnes lleol ac i fwynhau cyfleoedd lletygarwch corfforaethol.

Ein cysylltiadau diweddaraf

The Addams Family, Ebrill 2018 – Nawdd tuag at gostau drwy: Chilled Photography, Food For Thought Deli and Craig’s Corner.

cyWelsh
Left Menu Icon