Please select your language:
Cymraeg

Project Co-Ordinator sought for Barry-making waves

Web Image Temp

Mae Y Barri-Creu Tonnau yn un o bum prosiect yng Nghymru y dyfarnwyd cyllid iddo gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn cymryd rhan mewn cynllun peilot am y cyfnod 2018-2021:

Cyngor Bro Morgannwg sy’n arwain y prosiect Y Barri – Creu Tonnau programme of activities. mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Barri a Chanolfan Gelfyddydau y Memo. Bydd tair ffrwd waith yn ffocws ar gyfer cyflwyno’r rhaglen weithgareddau Y Barri – Creu Tonnau.

This is an exciting project and opportunity for Barry that has been made possible with the Heritage Lottery Fund Great Places Scheme funding, and we are seeking a Place Manager.

Read more about the Barry-making waves project here

To make an application please follow the link:

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/jobs/current_job_vacancies/resources/Place-Manager-Barry-S-EL-LTT03.aspx

cyWelsh
Left Menu Icon