Swyddfa Docynnau 01446 738622
Please select your language:
Cymraeg

Ein Hystafelloedd

Pa un a ydych chi’n dymuno cyflwyno cerddoriaeth fyw i fwy na 1000 o bobl, cinio gwobrau gala i 350 o westeion, neu’n dymuno dod â phobl at ei gilydd a chreu argraff gyda dathliad teuluol ar gyfer 200 neu cyn lleied â 50, mae gan y Memo yr ystafell yr ydych chi’n chwilio amdani.

Rydym yn llogi Theatr y Brif Neuadd, ein llwyfan, ein hystafelloedd newid, ystafelloedd Glam ac Oriel a chyfleusterau cegin ac mae gennym yr hyblygrwydd i’w trefnu a’u llunio yn unol ag anghenion eich digwyddiad.

Rydym yn darparu arbenigedd technegol, staff ar gyfer digwyddiadau, arlwyo, bar a gwasanaethau lletygarwch i’ch cynorthwyo ar bob cam o’r daith i ddarparu eich digwyddiad.

Darllenwch fwy am bob un o’n hystafelloedd sydd ar gael i’w llogi isod.

YMHOLWCH NAWR  neu cysylltwch â’r Tîm Llogi ar 01446 400111 

Awditoriwm y Brif Neuadd

Addas ar gyfer: Theatr, Cerddoriaeth Fyw, Adloniant, Cynadleddau, Digwyddiadau Cymunedol, Ffilmio, Gwleddoedd, Cinio a Dawns, Digwyddiadau Codi Arian, Priodasau/Achlysuron Arbennig, Seremonïau Gwobrwyo

Proscenium arch stage • Stating capacities up to 886, concert format for up to 1,300 • Non-Fixed auditorium seating • Sprung wooden floor

Mwy

Y Glam

Addas ar gyfer: Cyngherddau a pherfformiadau bach, Cyfarfodydd Busnes, Gweithdai, Digwyddiadau Codi Arian, Ystafell Ymneilltuo, Partïon/Lletygarwch

First level floor • Sprung wooden floor • Black-box proscenium stage, with three and single phase power • PA system and dimmer rack • Off-Stage dressing room • Fully licensed bar • Alcove area

Mwy

Neuadd Bedwas

Addas ar gyfer: Lletygarwch, Cyfarfodydd Busnes, Ystafell Ymneilltuo, Sesiynau Hyfforddi

Large bar area • Access to fully equipped catering kitchen • Located on Ground Floor • Can be used independently or in conjunction with the Main Hall Theatre

Mwy

Yr Oriel

Addas ar gyfer: Gweithdai, Cyfarfodydd Busnes, Cyflwyniadau, Arddangosfeydd, Ystafell Ymneilltuo, Cyfleuster Ymarferion a Chynhyrchu

Mwy

Ystafell Un

Addas ar gyfer: 

Ystafell Dau

Addas ar gyfer: 

cyWelsh
Left Menu Icon