Please select your language:
Cymraeg

Lletygarwch

Caffi a Bar

Mae ein caffi a’n bar, a leolir yn Neuadd Bedwas, wrth ochr Theatr y Brif Neuadd, ar agor i ddarparu diodydd a lluniaeth i chi, pan fydd ffilmiau yn cael eu sgrinio a sioeau byw yn cael eu cynnal,. Maent yn agor 45 munud cyn yr amseroedd a hysbysebwyd ar gyfer cychwyn sioeau. Ar gyfer sioeau byw, mae’r bar ar agor yn ystod yr egwyl a chewch archebu eich diodydd ar gyfer yr egwyl ymlaen llaw pan fyddwch yn cyrraedd.

 

Arlwyo ar gyfer Digwyddiadau

Os ydych chi’n llogi’r ganolfan ar gyfer digwyddiad neu barti, mae gennym ni nifer o gysylltiadau â sefydliadau arlwyo trydydd parti. Ewch i’n tudalennau Llogi i weld ein bwydlenni enghreifftiol. Gallwn gynnig dewisiadau bwydlen wedi’u teilwra ar gyfer eich digwyddiad chi.

Ceir bar â thrwydded lawn yn Neuadd Bedwas ac yn Ystafell Morgannwg

 

cyWelsh
Left Menu Icon