Please select your language:
Cymraeg

Family Friendly Theatre

Rydym yn gwybod bod ymweld â’r theatr neu’r sinema gyda’r teulu yn gyffrous, ond gall hefyd fod ychydig yn anodd.

Rydym yn falch o fod yn ganolfan celfyddydau sy’n ystyriol o deuluoedd, ac rydym yn croesawu plant a theuluoedd i’n digwyddiadau a’n sesiynau sgrinio ffilmiau fforddiadw

  • Maes parcio am ddim â mynediad gwastad a rhwydd i’r ganolfan a’r lifftiau
  • Ceir gadael pramiau yn ein Mannau Parcio Bygis (noder y gadewir y rhain ar risg y perchennog)
  • Mae cyfleusterau newid cewynnau wedi’u lleoli ym mhob rhan o’r adeilad
  • Mae cadeiriau uchel a chlustogau hybu ar gael
  • Bydd y staff Blaen Tŷ yn hapus i ddarparu dŵr poeth ar gyfer cynhesu poteli babanod
  • Mae’r caffi yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd a byrbrydau.

Yn ogystal â chynnal sioeau byw i deuluoedd, rydym yn sgrinio ffilmiau fforddiadwy i deuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol.

Rydym yn diweddaru ein rhaglen drwy’r amser, felly cadwch lygad ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Cymerwch olwg ar ein digwyddiadau i deuluoedd isod

cyWelsh
Left Menu Icon