Please select your language:
Cymraeg

Prosiect Cwilt Cymunedol y Memo

Quilt Just Image

Prosiect Cwilt Cymunedol y Memo

Pwytho ein cymuned ynghyd.

Yn y cyfnod anodd presennol pan ein bod yn cadw pellter cymdeithasol, yn gweithio gartref, a rhai ohonom yn hunanynysu, byddem wrth ein boddau i chi fod yn rhan o’n prosiect cymunedol sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy wneud.

O dan arweiniad yr artist lleol Jodi Ann Nicholson, gallwch ddisgwyl derbyn sesiynau tiwtorial trwy fideo, gan gynnwys arweiniad a syniadau creadigol i’ch helpu i wneud eich darn unigryw ac unigol eich hun o’n cwilt cymunedol y Memo sy’n dathlu ardal Y Barri.

Caiff pawb gymryd rhan yn ein prosiect cwilt cymunedol, a byddem wrth ein boddau pe byddech chi’n creu sgwaryn ac yn dweud wrthym ni beth a ysbrydolodd eich gwaith celf. Ar ôl i chi gael eich cofrestru ar y prosiect byddwn yn anfon pecyn canllawiau technegol llawn atoch. Peidiwch â dechrau creu tan y byddwch wedi derbyn y pecyn hwn neu wylio fideo Jodi.

Bydd pob sgwaryn unigryw yn cael ei bwytho i’w gilydd i greu cwilt cymunedol anferth a gaiff ei arddangos yn y Memo i bawb gael ei weld pan fyddwn yn cael ailagor. Cyn hynny, byddwn yn creu cwilt RHITHWIR ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Prosiect pontio’r cenedlaethau yw hwn ar gyfer pawb o bob oedran a chefndir; yn dechreuwyr ac yn arbenigwyr, felly pa un a ydych chi’n ei wneud ar eich pen eich hun, neu gyda’ch teulu neu ffrindiau, lledaenwch y neges a chofrestru heddiw.

Os oes gennych chi gymydog, ffrind neu berthynas nad ydyn nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd ond yr hoffent gymryd rhan, cânt hwy ffonio 01446 738622 i gofrestru gyda chyfeiriad a byddwn yn anfon y cyfarwyddiadau atynt drwy’r post.

Dyddiadau:

  • Archebwch eich sgwaryn o’r cwilt trwy lenwi ein ffurflen cyn 24 Ionawr 2021
  • Byddwch yn derbyn eich Pecyn Gwneud Sgwaryn technegol erbyn 25 Ionawr 2021
  • Cyflwynwch eich sgwaryn erbyn 21 Chwefror 2021
  • Bydd y sgwariau wedi’u cwblhau yn cael eu rhannu mewn modd rhithwir wrth iddyn nhw gyrraedd, a’r cwilt terfynol ar Ddydd Gŵyl Dewi

Wrth anfon eich sgwaryn, cofiwch gynnwys:

  • eich enw
  • manylion cyswllt
  • pwt bach yn sôn am pam yr ydych wedi cymryd rhan, stori eich sgwaryn, eich ysbrydoliaeth a’ch cysylltiad gydag ardal Y Barri
  • eich dolen Instagram os oes gennych chi un

Byddem wrth ein boddau yn dilyn eich proses o wneud hefyd, felly tagiwch ni @BarryMemo ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #BarryMemoQuilt er mwyn i ni allu gweld a rhannu eich postiadau am eich cynnydd.

Register your interest here

Meet the Artist: Jodi Ann Nicholson

A headshot of Jodi. She is a young mixed race woman with a bright smile. She wears her curly dark hair in two buns, has some lovely hooped dangly earrings and is wearing a black top.
Jodi Ann Nicholson

Jodi is a dance artist, based in South Wales. She trained at TrinityLaban Conservatoire of Music and Dance as a contemporary dancer and went on to study an MA in Fine Arts at Cardiff School of Art and Design.

Jodi’s creative interests lie between a movement and object based practice, exploring the relationship between the two disciplines. Her object based practice tends to play with textiles and embroidery techniques to create sculptural installation based work.

Jodi’s personal thread of interrogation in her creative practice is with notions of identity; how we construct our ideas of self and connect with our cultural identity. This comes from her early childhood experiences of: foster care, being adopted and beginning her journey of piecing together and learning about her mixed race heritage as a young adult in the UK.

Jodi has a wider interest in communities and communal identities; wanting to bring people together to celebrate and explore their local community and who they are within it. Quilt making is an ideal practice to explore this as quilting has ties with fold traditions across the world. It is an activity which holds a strong sense of community, a chance to tell stories and express identity within the stitching and patterns of the quilts. Jodi is excited to see the quilt that will be created through collaborating with the people in Barry.

Jodi’s Work

With artist statements about each piece.

Benjamin #2

A large scale art work hangs in a warehouse space. It uses earthy tones and swirling lines.
Benjamin#2 at Cardiff School of Art and Design
Art work is suspended from a warehouse ceiling of corrugated metal. On the floor a large swirl of thick rope stretches up to the ceiling.
Benjamin#2 at SHIFT Cardiff

Benjamin #2 uses fabrics to tell the narrative of an adoptee, addressing the formation of identity. Drawing on my personal struggles in defining myself, Benjamin #2 communicates the precarious balance between our external safety net (perhaps: family, friends, community) while the internal mess and struggle of piecing together our identity continues after an experience of displacement.

Moving with Benjamin

Jodi squats on a concrete floor below her artwork Benjamin which is suspended on the ceiling below fluorescent tube lighting. The image is dominated by the white brick walls and stark flooring. Jodi looks small as she is at a distance.
Still from Moving with Benjamin at SHIFT Cardiff
Jodi is on her back with arms outstretched, knees bent and feet on the floor. She is below her artwork Benjamin which is suspended on the ceiling below fluorescent tube lighting. The image is dominated by the white brick walls and stark flooring. Jodi looks small as she is at a distance.
Still from Moving with Benjamin at SHIFT Cardiff

A durational improvisation exploring the relationship between dance and object with textile installation Benjamin #2. It has been performed at: Barry Memo as part of Ransack’s ‘Arrive Platform’ 2017, Cardiff Fringe Festival 2017 and SHIFT, Cardiff 2018

The Stay at Home Dance: 27 dancers, 1 dancer // Y Ddawns Aros Adre: 27 dawnswyr, 1 dawns

A collage of small square photographs of people dancing in their homes or garden.
The Stay at Home Dance

This piece was created throughout the lockdown of March 2020. I was inspired by Mitchell Rose’s Exquisite Corps and in my hope to stay connected to my fellow dancers I sent out the invite to create our very own, naming it: ‘The Stay at Home Dance: 27 dancers, 1 dance //Y Ddawns Aros Adre: 27 dawnswyr, 1 dawns’. 

Making this piece helped lockdown be a time for us to be inspired by our homes and local outdoor spaces, exploring the possibilities within the limitations ‘staying at home’ gave us; rooms that were once just bedrooms, kitchens, living rooms, stairways and gardens became our dancing spaces.

This work is a celebration of the creativity and resilience from just a handful of the dancers in Wales.

memoartscentrelogo
Community Quilt
cyWelsh
Left Menu Icon