Please select your language:
Cymraeg

Sinema Ystyriol o Awtistiaeth

Mae ein sesiynau sgrinio ffilmiau ystyriol o awtistiaeth wedi eu llunio yn arbennig i groesawu i’r sinema pobl ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, anhwylderau synhwyraidd neu gyfathrebu, anableddau dysgu neu unrhyw un a fyddai’n elwa ar amgylchedd digynnwrf.

Nid oes unrhyw hysbysebion, caiff y sain ei ostwng ac mae’r goleuadau yn isel.

cyWelsh
Left Menu Icon