Please select your language:
Cymraeg

Diogelwch COVID yn y Memo

Mae ein paratoadau a gweithdrefnau ychwanegol ar waith i sicrhau bod y Memo yn y sefyllfa orau bosibl i’ch croesawu.

Os ydych wedi ymweld â ni o’r blaen, efallai y bydd pethau yn edrych ac yn teimlo ychydig yn wahanol. Rydym ni wedi gwneud newidiadau i’n hadeilad i sicrhau ei fod yn ddiogel i chi ddychwelyd

Byddwn yn cymryd y gofal mwyaf posibl i gydymffurfio â chanllawiau diogelwch Llywodraeth Cymru, i sicrhau ymweliad diogel a hapus i bawb.

Darllenwch yr wybodaeth bwysig isod am yr hyn i’w ddisgwyl a sut i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

cyWelsh
Left Menu Icon