Please select your language:
Cymraeg

Memo Starlings – June

Website Header
Memo Starlings – June
Starlings is a bilingual session for grown ups and little ones aged 0-5
Each week enjoy and hour of open-ended play followed by stories, music and dancing
Mae Starlings yn sesiwn ddwyieithog ar gyfer oedolion a plant bach 0-5 oed
Pob wythnos mwynhewch awr o chwarae penagored gyda straeon, cerddoriaeth a dawnsio i ddilyn
Session Price: £5, parents get a hot cuppa too!

Running Time: 90mins

Dydd Mercher 26 Meh 2024
09:30

Box Office:
01446 738622

cyWelsh
Left Menu Icon