Please select your language:
Cymraeg

Culhwch ac Olwen

1280×800 Web Image
Culhwch ac Olwen

Cwmni Mega yn cyflwyno Culhwch ac Olwen

Mae Culhwch yn caru Olwen er nad yw e wedi ei gweld hi erioed. Dyw Olwen erioed wedi clywed am Culhwch chwaith ac felly does ganddi ddim syniad bod Culhwch am ei phriodi.

Ond dyw tad Olwen, y cawr blin Ysbyddaden Boncyrs ddim eisiau i Olwen briodi byth ta beth. Ond dyw Culhwch ddim yn gwybod hynny ac mae’n dechrau ar ei daith i ddod o hyd i ferch ei freuddwydion.

Er mwyn ennill Olwen ma’ Mr. Boncyrs yn dweud bod rhaid i Culwch wneud ambell ‘i dasg fach fel ymladd draig, dwyn crib y Twrch Trwyth ac yn waeth na dim gwneud dawns y glocsen yn ei bants!

Beth alle fynd o’i le?!


Mae Culhwch ac Olwen yn sioe ar gyfer ysgolion a theuluoedd ond wedi’i haddasu’n arbennig ar gyfer plant Blynyddoedd 1 i 7.

Tocynnau: £8 (1 athro am ddim gyda phob 10 disgybl)

1 awr 30 munud (egwyl o 10 munud)

Mae’r sioe yn cynnwys golau strobe

Tocynnau: tocyn@cwmnimega.cymru

www.cwmnimega.cymru
Dydd Llun 18 Tach 2024
13:00
Dydd Mawrth 19 Tach 2024
10:00
Dydd Mawrth 19 Tach 2024
13:00

Box Office:
01446 738622

cyWelsh
Left Menu Icon