Please select your language:
Cymraeg

Cerdd CF Music Education Y Fro Summer Showcase

Image004
Cerdd CF Music Education Y Fro Summer Showcase
Cerdd CF Music Education provides music tuition for all young people aged 18 and under across Cardiff and the Vale of Glamorgan. We provide an exciting and diverse range of music tuition, ensembles and collaborative opportunities for all.
Our Summer Vale Showcase is a celebration of the hard work that our pupils across the Vale of Glamorgan have put in over the last term and academic year. This performance gives them the valuable experience of performing to a live audience whilst showcasing their musical development.
– – –
Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn darparu hyfforddiant cerdd i bob person ifanc 18 oed ac iau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Rydym yn darparu ystod gyffrous ac amrywiol o hyfforddiant cerddoriaeth, ensembles a chyfleoedd cydweithredol i bawb.
Mae Arddangosfa Haf y Fro yn ddathliad o’r gwaith caled y mae ein disgyblion ar draws Bro Morgannwg wedi’i wneud dros y tymor a’r flwyddyn academaidd ddiwethaf. Mae’r perfformiad hwn yn rhoi’r profiad gwerthfawr iddynt o berfformio i gynulleidfa fyw tra’n arddangos eu datblygiad cerddorol.
 
Tocynnau: £7, £5 concessions
Dydd Iau 11 Gor 2024
18:30

Box Office:
01446 738622

cyWelsh
Left Menu Icon