Box Office 01446 738622
Please select your language:
English

Trychfilod a’r Campau Campus

Insect Games
Trychfilod a’r Campau Campus

Oes gen ti dy gyhyrau’n barod a dy naid seren orau wedi’i berffeithio?! Os felly, mae’n amser ymuno gyda’r Trychfilod a’r Campau Campus!

Dewch i brofi hwyl yr ŵyl a chymerwch ran yn y gemau byrbwyll o dan ofal eich cyflwynwyr, y ddau griced direidus! Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth nofio, y pry cop neu’r wlithen?! Siwt siap fydd ar y pili pala wrth iddi geisio codi pwysau?! Ydy hi’n bosib i falwoden allu gwisgo menyg focsio?!

Llawenhewch ym miri mawr y seremoni agoriadol a chyd-ganwch Anthem Genedlaethol y Trychfilod yn y sioe lliwgar yma ar gyfer y teulu gyfan.

Crewyd gan Familia de la Noche gyda cherddoriaeth newydd gan HMS Morris ac wedi cynhyrchu mewn partneriaeth â Canolfan Mileniwm Cymru, Articulture, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Gwên o Haf Caerdydd.

This event is supported by the Vale of Glamorgan Council, with funding through the Welsh Government “Summer of Fun” Programme – Diolch!

Trychfilod a’r Campau Campus – Summer of Fun tickets available here

Wednesday 17 Aug 2022
14:00

Box Office:
01446 738622

en_GBEnglish
Left Menu Icon